ORGANIZÁCIA

Organizácia Počutie hlasov (Hearing Voices Networks) sú úzko späté s hnutím Počutie hlasov (Hearing Voices Movement). Ide o organizácie, ktoré na úrovni jednotlivých štátov poskytujú pomoc a podporu ľuďom, ktorí tzv. počuje hlasy (v západnej kultúre tieto hlasy bývajú nazývané “sluchovými halucináciami”) a ich blízkym.

Organizácia tiež poskytuje informácie zdravotníkom a pracovníkom pomáhajúcich profesií.

Filozofia Hearing Voices Networks

Jednotlivé národné organizácie fungujú na základe vzájomnej podpory jej členov a presadzujú alternatívny prístup ku Počutiu hlasov, ktoré nepovažujú nutne za prejav psychického ochorenia, ale za neobvyklý zážitok, ktorý má určitý význam, možno ho pochopiť a je súčasťou jedinečnej skúsenosti daného človeka. Počutie hlasov teda samo o sebe nie je chápané ako problém. Za podstatný sa naopak v prístupe k hlasom považuje vzťah, ktorý k nim daná osoba má, a spôsob, akým sa s nimi vyrovnáva a zvláda žiť bežný život.

Náplň činnosti

Zásadná prác národných organizácií je zakladanie, rozvoj a udržiavanie skupín Počutie hlasov (Hearing Voices Groups). Jedná sa o svojpomocné skupiny, do ktorých vedenie sú zapojení ich členovia (účastníci). Tí si navzájom poskytujú podporu a zdieľajú skúsenosti. Jednotlivé organizácie ďalej spravujú webové stránky, vydávajú letáky a príručky, kde môže každý popísať svoje skúsenosti s hlasmi a ich zvládaním.

Ciele

  1. Rozvoj a podpora lokálnych skupín Počutie hlasov (Hearing Voices Groups)
  2. Šírenie alternatívneho prístupu ku počutie hlasov (tzv. Hearing Voices prístupu)
  3. Poskytovanie informácií, poradenstva a podpory ľuďom, ktorí počujú hlasy, ich rodinám a blízkym
  4. Poskytovanie vzdelávania pre zdravotníkov a pracovníkov pomáhajúcich profesií
  5. Usilovanie o dodržiavaní ľudských práv a sociálnej spravodlivosti pre ľudí počujúce hlasmi

História

Prvý Hearing Voices Network založil v roku 1987 psychiater Marius Romme v Holandsku. O rok neskôr (1988) bola založená Hearing Voices Network vo Veľkej Británii.

V súčasnej dobe existuje na tridsať organizácií Hearing Voices Networks po celom svete vrátane Afriky.

V v roku 1997 vznikla z rozhodnutia prijatého na stretnutí v Maastrichte medzinárodnej organizácie INTERVOICE (The International Network for Training Education and Research into Heraing Voices), ktorá zastrešuje jednotlivé organizácie. Stretnutie sa zúčastnili ľudia, ktorí počujú hlasy, ich rodinní príslušníci aj zdravotnícki pracovníci. Zo stretnutia vzišiel návrh na vytvorenie organizácie, ktorá by zastrešovala jednotlivé národné iniciatívy a poskytovala im administratívnu podporu. Členmi organizácie sú samotní ľudia, ktorí počujú hlasy, ich blízki, ale aj psychiatri, terapeuti, zdravotné sestry, sociálni pracovníci i. Všetci veria, že úspech ich prístupu ku Počutie hlasov spočíva najmä v zapojení každého jednotlivca, čo znamená, že každý je považovaný za experta na svoj vlastný zážitok.

Intervoice okrem iného organizuje medzinárodný kongres Počutie (World Hearing Voices Congress), má výskumnú sekciu, podporuje vydávanie kníh o téme počutie hlasov a výmenu skúseností medzi jednotlivými krajinami.

Od r. 2007 je vo Veľkej Británii organizácie Intervoice uznaná zákonom ako nezisková organizácia charitního typu. Prvých 15 rokov vývoja Hearing Voices Network je načrtnuté v knihe “Raising Our Voices” od Adama Jamesa.

Počutie hlasov v Českej republike

Prvá česká skupina Počutie hlasov bola založená v roku 2014 v Brne.

V súčasnosti je v Česku 9 skupín Počutie hlasov (Brno-stred, Praha-Žižkov, Strakonice, Opava, Havlíčkův Brod, Plzeň, Hradec Králové), ktoré sa schádzajú pravidelne. Skupiny sú organizované svojpomocne v klubovniach a na súkromných miestach. Skupiny sú vedené ľuďmi s vlastnou skúsenosťou a nemajú žiadnu väzbu na systém zdravotnej starostlivosti.

Podobne ako vo Veľkej Británii, kde má hnutie Počutie hlasov podporu zdravotníctva, v ČR niektoré skupiny vznikajú s podporou Center duševného zdravia, v rámci prebiehajúcej reformy psychiatrickej starostlivosti. Jedna taká skupina sa koná v zdravotníckom zariadení (Praha Bohnice), druhá v Brne-Zábrdovice (do chodu skupiny však nikto zvonku nezasahuje)

Dve skupiny sa konajú online cez aplikácie Skype a Zello a zúčastniť sa ich môže ktokoľvek z Česka alebo Slovenska.

Počutie hlasov na Slovensku

S podporou účastníkov českých skupín Počutie hlasov vznikol v apríli 2020 tento web.
Zatiaľ je možnosť zúčastniť sa online skupiny cez mobil alebo počítač.

Jak založit skupinu na Slovensku?

Založiť novú skupinu Počutie hlasov nie je ťažké. Prečítajte si naše tipy, ako skupinu vo vašom meste založiť a v čom vás môžeme podporiť. Pokračování textu 

Zahraničné weby

Intervoice – Medzinárodný web
Hearing Voices UK – Velká Británia
Hearing Voices Network USA – USA

Medzinárodná mapa skupin Počutie hlasov

(World Map of Hearing Voices Groups and Networks)

 

Další články:

Pravidelná setkání online Nechce se Vám z domu a do Prahy i do Brna to máte daleko? Připojte se do naší online skupiny. Bavíme se společně na témata, která nás zajímají. Těší s...