Peter Bullimore a Shaun Hunt hovorí o svojej skúsenosti s počutím hlasov

Další články:

Aké to je počuť hlasy, alebo mať vízie? Každý z nás je jedinečný a tomu zodpovedajú aj hlasy, ich povaha, obsah a identita, rovnako ako ich dopad na bežné fungovanie. Nižšie uvádzame zákl...
Čo sú hlasy a vízie? Keď hovoríme, že počujeme hlasy, alebo máme vízie, tak tým myslíme situácia, kedy počujeme, vidíme, alebo cítime niečo, čo ostatní nepočujú, nevidia, ...
Lidé mezi lidmi: Reportáž o Počutie hlasov Zdravotne-sociálnej portál "Ľudia medzi ľuďmi" o nás napísal reportáž Po jesennom stretnutí s Peterom Bullimorem na sympóziu Horizonty usporiad...