Je to dar, hovorí žena, ktorá už sedem rokov počuje hlasy.

Reportér servera Aktuálne: Podľa záveru nového výskumu Národného ústavu duševného zdravia trpí duševným ochorením každý piaty Čech. Jednou z foriem trpia aj Milena Boublíková. Prežila tri psychózy a už sedem rokov počuje hlas, ktorý k nej prihovára. Aj napriek tomu žije obyčajný život. Pracuje ako konzultantka v organizácii, ktorá pomáha duševne chorým, a dochádza na stretnutie ľudí, ktorí počúvajú hlasy rovnako ako ona. Aj keď Milena Boublíková svoju chorobu berie ako dar, tak varuje pred negatívnou stránkou duševného ochorenia. Práve s ňou sa v skupinách, kde vypomáha, stretáva najčastejšie.

Hovoríte, že od roku 2011 počúvate rôzne hlasy. Čo bolo vtedy tým spúšťačom?

Mne to spustila psychóza, ktorú som prekonala celkovo trikrát. V jej priebehu som začala počuť negatívne hlasy, ktoré následne odzneli. Od roku 2014, kedy som prekonala psychózu tretíkrát, počujem iba pozitívne hlas.

Vo väčšine prípadov sa hovorí o negatívnom našepkávanie. Čo presne znamená počuť pozitívny hlas?

Ten pozitívny hlas, na rozdiel od toho negatívneho, je veľmi prínosný, pretože ma sprevádza. Je to taký môj guru. Vnímam ho ako svoj vnútorný hlas, s ktorým vediem dialóg.

Ako vnímate svoje ochorenie?

Ja sa cítim veľmi zdravá, no mám duševné ochorenie. V podstate je tá choroba súčasťou môjho života a ja som ju zaradila do bežného života. Samozrejme mi prináša aj určité obmedzenia. Ale keďže je u mňa to vypočutie hlasu pozitívne, tak je to u mňa skôr spirituálne. Je to niečo medzi nebom a zemou a ja to za chorobu nepovažujem. Skôr ma to obohacuje a vnímam to ako dar.

Našla by ste na svojom ochorení niečo pozitívne?

Psychóza mi zmenila spôsob života a vnímanie, takže určite nežijem rovnako ako predtým. Život mi plynie inak. Ale pozitívne na tom je to, že som si predtým veľmi priala pracovať ako peer konzultantka (odborníčka s vlastnou skúsenosťou s duševným ochorením, pozn. Red.), A to sa mi vďaka tomu splnilo. Napĺňa ma to. Ten hlas vás vedie viac k sebe a viac si rozumiete. Samozrejme ale hovorím o pozitívnom hlase …

Celý rozhovor si môžete prečítať na serveru Aktuálně.cz
 Foto: Jan Rasch,  zdroj: Aktuálně.cz

Další články:

Majka z Brna: Hlasy, ktoré počujem Rozhlasový dokument Českého rozhlasu Vltava "Hlasy, ktoré počujem" predkladá veľmi intímne príbeh Majky Hodanová, ktorá sa s hlasmi potýka od troch ro...
Všetko čo ste chceli vedieť o hlasoch, ale báli ste sa opýtať Či už hlasy počujete alebo nie, určite máte rad otázok. Aké to je, keď človek počuje hlasy? Vnímajú to všetci ľudia rovnako, alebo odlišne? Hovorí hla...
iDNES: Počuť v hlave cudzej hlas nie je nič neobvyklé. Môže radiť aj šikanovať... Dar, alebo prekliatie? Rad ľudí má skúsenosť s neexistujúcimi hlasmi. Pre niekoho choroba, pre iného spirituálne dar. V Česku rastie hnutie s názv...